Školení, semináře: Přehled

 • KT Frontline – řešení technických problémů pomocí počítačových simulací

  Seminář pro praktický nácvik řešení technických problémů. Prezenčně nebo přes web. 

 • Ukázka metod Kepner-Tregoe

  Přednáška o principech metod Kepner – Tregoe, kterou pořádám u klientů (termíny dohodou) nebo jako veřejnou. Termíny veřejných jsou vypsány v sekci  Školení > Termíny.

 • Seminář „Řešení problémů a racionální rozhodování“

  Metody Kepner – Tregoe teoreticky i prakticky. Volitelná certifikace. Detaily zde.

 • KT Resolve

  Metodika K.-T. zaměřená na odhalování příčin v oboru IT .  Zejména (ale nejen) pro manažery IT služeb, incidentů. problémů a změn. Volitelná certifikace.

 • Ptejte se správně
  (Aneb jaké otázky, takové informace…  jaké informace, takové řešení).

  – pracovní název připravovaného kurzu, zaměřeného na systematické získávání a třídění informací.  Dva dny praktického tréninku dovedností (zejména správné kladení správných otázek),  které jsou klíčové pro správné řešení situací.
  Předpoklad: absolvování kurzu „Řešení problémů a racionální rozhodování“ nebo „KT Resolve“.