Řešení problémů a racionální rozhodování

O semináři „Řešení problémů a racionální rozhodování“

Titulek je současným názvem semináře Kepner -Tregoe.  Seminář obsahuje metody racionálního, systematického řešení 4 typů obtížných situací (více jich naštěstí život před nás nestaví):

1. Jak najít správnou  příčinu nežádoucího jevu (Problem Analysis)
2. Rozhodnutí – jak vybrat  správnou variantu (Decision Analysis)
3. Jak zajistit úspěch budoucích akcí (Potential Problem Analysis)
4. Jak se zorientovat v nepřehledné situaci a jak správně stanovit priority a určit navazující činnosti (Situation Appraisal)

Seminář je velmi prakticky orientovaný. Posluchači získají schopnost využít Kepner-Tregoe metody systematického řešení složitých situací v praxi. Výběr případových studií, které posluchači řeší, je přizpůsoben profesionálnímu zaměření posluchačů. Metodika je obecná, tedy použitelná v každém oboru.

Volitelná Kepner-Tregoe certifikace probíhá až po absolvování školení, obvykle ve lhůtě do 3 týdnů. Certifikace je udělena  účastníkovi, který vyřeší a dokumentuje 3 případy (záležitosti, problémy) z vlastní praxe pomocí  metod Kepner-Tregoe.  Skladba případů je modifikovatelná podle požadavků objednatele tak, aby byl přínos pro organizaci co největší. Certifikát je pak osvědčením, že účastník je schopen metody Kepner -Tregoe aplikovat v praxi, nikoliv pouze zaškrtat odpovědi na teoretické otázky v dotazníku.  A pro zaměstnavatele je certifikace důkaz, že školení přineslo očekávaný efekt.

Výklad probíhá v češtině nebo v angličtině s originálními anglickými a do češtiny přeloženými účastnickými materiály (vše v ceně kurzu). Posluchač si tedy kromě znalostí a nových dovedností odnese následující:

  • Příručka  Kepner-Tregoe  a kniha případů k řešení
  • Taháky do kapsy – referenční karty jednotlivých metod
    "Taháky" - Referenční karty metod KT
  • Manažerský bestseller – kniha „New Rational Manager“ kterou napsali  Ch. Kepner a B. Tregoe. Poprvé byla vydána v roce 1965 a od té doby znovu a znovu.
    NewRationalManager

Podrobný obsah a další detaily k semináři jsou v tomto dokumentu .