Kepner-Tregoe pro ICT

Využití metod Kepner-Tregoe v oboru informačních a komunikačních technologií.

Metodika K.-T. se doplňuje s procesy ITIL, ale funguje i tam, kde procesy ITIL nejsou zavedeny .

 

KT_ITIL

ITIL říká „co se má dělat

a Kepner-Tregoe metodika nabízí „jak to dělat„.

Autoři ITILu zmiňují K.-T. jako doporučené metody k procesům týkajícím se řízení incidentů, problémů a změn. Ale použití je daleko širší …

Zvýšení efektivity až o desítky procent lze dosáhnout, pokud je incident správně popsán hned při prvním kontaktu s uživatelem, jsou výstižně vyjádřeny detaily nutné ke správnému nastavení priority  (metoda K.-T. Situation Appraisal). Další úspory vzniknou, pokud se podaří   příčiny  incidentů a problémů odhalovat rychleji a spolehlivěji (K.-T. Problem Analysis).

A protože každá nepromyšlená změna může být příčinou dalšího incidentu, vyplatí se před implementací zvážit rizika (K.-T. Potential Problem Analysis)

 

Příklad – výsledky dvouletého projektu implementace K.-T. metod do podnikového IT

IT_example